TAKISTAV MÄGI

Juba algusest peale otsis Jumal inimesi, kes elaks Tema ees ilma hirmuta. Ta tahtis, et ta lapsed kogeks täit hingamist nii ihu, hinge kui vaimu tasandil, usaldades täienisti Tema tõotusi. Jumal nimetas seda „Tema hingamisse sisenemiseks“. Nii juhtiski Ta oma rahva täielikku kõrbe, kus polnud ei vett, toidust ega midagi muud alalhoidvat. Olles andnud iisraellastele tõotuse neid hoida, oli Ta sõnum neile väga lihtne – olgu teil usku minusse. Ta kutsus neid üles panema kogu oma usu ja lootuse Tema peale, et Tema saaks teha võimatut. Tuginedes Heebrealaste kirja autorile, ei sisenenud tolle aja Jumala rahvas aga kunagi Tema hingamisse, kuna nad ei uskunud Tema tõotustesse (vt Heebrealastele 3:11)

Piiblilõigus, mis rääkis viigipuust, viitas Jeesus ühele nimetule mäele: „Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!“ (Markuse 11:23) Jeesus ütles nii oma jüngritele kui ka meile tänapäeval: „Uskmatus te südameis on kui tee peal olev mägi, mida ei saa paigast kõigutada. Kui te aga seda ei kõrvalda, ei saa ma ka teie heaks midagi teha.“

Fakt on see, et Jeesus ei saanud teatud linnades imesid korda saata, kuna inimeste südameis valitses uskmatus: „Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast.“ (Matteuse 13:58) Sama lugu kehtib ka tänapäeva ristikoguduse suhtes – kus iganes valitseb uskmatus, Ta ei saa tegutseda. Uskmatus on alati selleks mäeks, mis takistab Jumala ilmutuste ja õnnistuste täiuslikkusel tulla esile Tema laste eludes.