NÄLG JUMALA SÕNA JÄRELE - Jim Cymbala

Nagu me juba teame, sündis kristlik kogudus peale seda, kui Püha Vaim sai välja valatud. Ja hämmastaval kombel pöördusid tuhanded inimesed vaid mõned tunnid peale seda usku. Ühtlasi said need uued usklikud kaasatud koguduse elu inspireerivatesse rütmidesse. „Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes.“ (Apostlite teod 2:42)

Alguses levis kristlik õpetus vaid suusõnalisel teel, kuna neil polnud veel kirja pandud Uut Testamenti. Apostlid jagasid Jeesuselt kuuldud evangeeliumi ja sellega seotud õpetusi. See oli see Jumala Sõna, milles need esimesed usklikud püsisid.

Taoline pühendumine Jumala Sõnale on alati elav märk sellest, et Püha Vaim liigub vastava inimese või koguduse elus. Usklikel on nälg kuulda, lugeda, uurida ja mõista veelgi paremini Jumala Sõna. See on ühtpidi ka loogiline, sest oli ju Püha Vaim see, kelle inspireerituna Piibel üldse sündis. Tema oli ju see autor, kes inspireeris Piibli kirjutajaid. Piibel on nö Tema raamat. Pühast Vaimust juhitud kristlased ei pea end üldjoontes sundima Piiblit lugema – Püha Vaim ise annab neile nälja selle järele.

Püha Vaim on tõe Vaim, mistõttu Ta juhib meid alati Jumala tõe juurde. Kui inimesel on vähe huvi Jumala Sõna vastu, või kui Piibel tundub koguduse rahva jaoks üksluise ja igavana, on see märk sellest, et midagi on väga paigast ära. Kui meil puudub austus Jumala Sõna ja selle meelevalla suhtes ja me ei alista end panema tähele, mida Jumal ütleb, oleme omadega valel teel.

Jah ma tean, et tänapäeval on võimalik ajada pühapäevastele jumalateenistustele kokku suured rahvahulgad, ilma rõhutamata Jumala Sõna. Muide, paljudki inimesed võivad istuda kirikupingis ja olla enam kui rahul sellega, et nad ei kuule korralikku piibliõpetust ja selle kohaseid selgitusi. Kui me aga jääme kaugele Jumala Sõnast ja elame selleta päevast päeva ning nädalast nädalasse, jääb me vaimulik kasv seisma ja me avame end vaimsele pettusele. Apostel Peetrus kirjutas: „Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole.“ (1 Peetruse 2:2) Jumala Sõna kätkeb endas eluliselt olulisi vaimseid toitaineid, mida vajame igapäevaselt selleks, et kasvada Kristuses.


Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.