ESIMENE ÜLEMINE TUBA

Mil iganes kristlased räägivad „ülemisest toast“, viitavad nad tavaliselt nelipüha päevale. Kuid Piibel mainib ühest ülemise toa juhtumist, mis leidis aset juba mitu päeva varem ja kus jüngrid kogesid erinevaid asju. Tolles ülemises toas leidis õhtu enne Jeesuse ristilöömist aset püha õhtusöömaaeg ja tol õhtul rääkis Jeesus vägagi tõsistest asjadest:
  • Kannatustest, mis Teda ees ootasid 
  • Tema lähenevast surmast 
  • Tõsiasjast, et Ta oli jätmas maha oma kõige lähemaid sõpru – oma jüngreid.
Mu isa nimetas seda ülemise toa kogemust „puude laasimisele minekuks“. See tähendas nende teemade esiletoomist me eludes, mis ei austa Jumalat. Neil hetkedel ütleb Jumal meile: „Te olete minust kaugenemas. Teie tähelepanu on köitnud kõik maised asjad ja te olete kaotanud oma esimese armastuse minu vastu. Seetõttu ei saa ma lasta teil minna edasi enne, kui olen selle teema üles võtnud.“

Selle esimese ülemise toa kogemuse käigus tahtis Jeesus tegeleda erineva kompotiga oma jüngrite südameis. Kõige ehedaim näide selle kohta on Peetrus, kes ütles Jeesusele, et ta järgib Teda kuni surmani. Jeesus aga esitas talle selle kohta väljakutse, öeldes: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära.” (Matteuse 26:34).

Oled sa ka minemas läbi sellest ülemise toa kogemusest? On su elus asju, mille osas tead, et need pole meelepärased Jumalale? Jumal tahab tegeleda selle kõigega ega hoia selles osas midagi tagasi. Tema vastus Peetruse väljaütlemisele oli päris karm, kuid me teame, et tegelikult oli see mõeldud armastuse teona. Ehk tegelikult ütles Jeesus: „Ma ju tean, Peetrus, et sa mind armastad, kuid su südames on üks plaan, mis pole üldse mitte Jumalast. Ma toon selle esile, sest ma ei taha, et sa selle lõplikult omaks võtaksid. Mul on midagi palju paremat varuks su jaoks.“