LÄBIKATSUTUD USK


Kui me esimest korda Aabrahami kohta loeme, me näeme, et Jumal palus tal pakkida kokku kogu oma pere ja kogu oma vara ning minna nimetusse paika (vt 1 Moosese 12:1). See pidi ikka olema tohutu proovilepanek nii Aabrahami kui kõigi ta kallite jaoks. Ometigi, Aabraham kuuletus usu läbi. Ta elas võõraste keskel keset võõraid maid – õnnistatud ja hoituna – ning pääses igast raskusest tänu üleloomulikele unenägudele ja nägemustele, mida Jumal talle andis. 
VAATA TÄHTI
Mingil hetkel käskis Jumal Aabrahamil vaadata tähistaevasse, öeldes: „Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!...Nõnda saab olema sinu sugu!” (1 Moosese 15:5). Ehk teisisõnu: „Aabraham, just nii palju saab sul olema lapsi, lapselapsi ja nende järglasi. Neid saab olema sama palju kui tähti taevas.“  Milline vapustav tõotus! See sõna, mille Aabraham Jumalalt sai, ületas kaugelt kõik selle, mis on inimmõistusega mõistetav. Ja kuidas Aabraham sellele reageeris? „Ja ta uskus Issandat.“ (1 Moosese 15:6)
VANKUMATU USALDUSE TASU
Mis oli Aabrahami usu tasuks? Ja mida tema sügav ning püsiv usaldus Jumala vastu Jumala silmis tähendas? Vastus neile küsimustele leidub ühes ainsas salmis:
„Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks. ” (1 Moosese 15:6)
Aabraham pani ikka ja jälle oma usu Jumalasse ning see arvati talle Jumala silmis õiguseks. Ajaks, mil Aabraham sai 100-aastaseks, oli ta kogenud kõikvõimalikke proovilepanekuid ja katsumusi, kui Piibli sõnul keset neid kõiki, usaldanud alati Jumalat. Seetõttu ütleski Jumal selle oma ustava ja sõnakuuleliku sulase kohta:
„Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järeltulevat sugu hoida Issanda teed ning teha, mis õige ja kohus.“ (1 Moosese 18:19)
Näed sa, mida Jumal ise selle mehe kohta ütles? Ta kuulutas: „Ma usaldan Aabrahami, sest tema usk on läbikatsutud.“