KOGUDUSE EESKUJU

Maailm vajab elavat eeskuju Kristuse armust. Pinged, mida kogetakse, pole iial olnud nii suured. Rassilised pinged uhuvad nii üle Euroopa kui Ameerika, hiilides vaikselt kogudustessegi. Ei maksa end petta uskumusega, justkui valitsus suudaks lahendada need probleemid. See hinnaline arm, mida kogu maailm vajab, saab tulla vaid nende poolt, kes on ise saanud maitsta ja kogeda seda armu. Ja just see ongi Jeesuse koguduse kutse. Me peame iseennast salates pakkuma armu, mida me ligimene vajab, kuid nagu Jeesuski näitas – pakkuma seda isegi oma vaenlasele.
PEATU JA VAATA TÕELE NÄKKU
Tahan õhutada sind peatuma ja seisma silmitsi selle tõega. Ära liigu enam sammugi edasi oma elus või teenistuses – peata kõik oma plaanid ja head teod – kuniks sa pole mõistnud, mida tähendab olla Jeesuse koguduse liige. Issand kuulutab oma koguduse kohta: „See on minu kallihinnaline pärl – minu Poja pruut.“ Kujuta ette, milline ime see on! Ühtlasi aga mõtle ka Tema Ihu suurele kutsele olla armulised selles armutus maailmas.
Kõige lihtsamalt öeldes – arm vaatab kaugemale vigadest, läbikukkumistest ja enese õigsusest. Kui me tõesti usuksime, et oma usuõde või usuvenda haavates haavame me ka Kristust - st et mida iganes me ütleme või teeme ükskõik, kelle Tema ihu liikme vastu, seda me teeme ka Jeesuse vastu (vt Luuka 11:23). Kui me seda kõike mõistaks, rabaks me nii ööd kui päevad, et saada need asjad joonde jälle. Ja me ei peatuks enne, kui me teame, et asjad on jälle korras.