SEE MÄGI VÕIB LIIKUDA

„Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!“ (Markuse 11:23).
Jeesus ütles, et see on võimalik liigutada meie ees olevat mäge, aga see on võimalik ainuüksi läbi usu! Ta annab siin ühe aulise tõotuse, et mida iganes me igatseme, siis kui me selle pärast palume ja seda usume, siis me selle ka saame. Usud sa seda?
KAS SA TEGELIKULT KA USUD?

Kõigi oma teenistusaastate jooksul olen näinud, et vaid väga vähesed kristlased usuvad millegi nii üleloomuliku võimalikkusse. Sa võid lausa öelda: „Olen seda proovinud ja minu puhul see ei toiminud. Ma palusin usus ja uskusin, kuid mu palvele ei vastatud.“

Mäletan, kuidas üks uus pastor tuli mu juurde, et tunnistada mulle üles oma porno sõltuvus. See noor mees armastas Jumalat ja oma naist ning nad nautisid toredat abielu. Kuid ta jäi sõltuvusse pornograafiast ega suutnud enam end sellest lahti kiskuda. See hakkas röövima temalt tema vaimset jõudu ja kuigi ta palus kogu südamest, ei saanud ta siiski sellest vabaks.
KRISTUSES PEITUV TÄIUS

Selle noore mehe probleem ei peitunud vaid sõltuvuses, vaid ka uskmatuses. Ta polnud võtnud vastu tõsiasja, et Jumal vastab palvetele ning ta uskmatus laiutas ta ees kui üks mürakas mägi, millest oli võimatu mööda pääseda või mida kõigutada. See kõik aga takistas tal tõsiselt saamast osa Kristuses peituvast täiusest.

Hea uudis aga on see, et see noor pastor jõudis paremale arusaamisele sellest, kuidas oma usku rakendada. Ta tuli sellest tormist läbi, saavutades imelise võidu oma Issandas.