VALUS REAALSUS

Kujuta ette seda Sauli hingevaeva, kui Kristus ta Damaskuse teel karmi reaalsusega rajalt maha võttis. Issand ütles talle: „Mina olen Jeesus ja sa kiusad mind taga.“ (vt Apostlite teod 9:4-5) Saul oli siiamaani arvanud, et tal on tegu vaid inimestega, kes tegid Jumala tööd, et juurida välja juudi ketserid. Nii sai ta raputatud tõest, et Jeesusel on tegelikult vaimulik ihu. Ja et Jeesus on selle ihu  - kelleks on Tema lapsed siin maa peal – pea ning see ihu on peaga ühendatud. Tegu on ühtse ihuga, mis koosneb usklikest, kes on liha Tema lihast. Ja igaüks, kes tõuseb ühegi nende vastu, tõuseb tegelikult Jeesuse vastu.
JEESUSELE VALU PÕHJUSTAMINE
Iga nö „Jeesuse inimene“, keda Saul oli taga kiusanud või keda vangistanud – mida iganes ta oli neile öelnud või teinud – seda kõike koges ka Kristus. Sauli arusaam sellest tõest muutis ta elu täienisti.
Saades juba apostel Pauluseks, õppis ta veelgi enam mõistma, kui sügavalt Jumal oma Kogudust armastas. Ta õppis nägema, kuidas Kogudus oli Jumala silmis kui kallihinnaline pärl. Ühtlasi aga ka Tema Poja laitmatu pruut – üks ühtne nähtamatu ihu, mis koosnes Tema vere hinnaga ostetud lastest igast suguharust ja rahvast maa peal. 
TÕSINE TÕDE
Ma olen kindel, et me ei võta seda tõde nii tõsiselt, kui peaks. Täielik arusaam sellest tõest lõpetaks igasuguse vimma pidamise Koguduses. Lõpetaks kibestumised ja igasugused eelarvamused, inimliku omavahelise võistlemise, uhkuse, tagarääkimised ja lahknemised.
„Et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest.“ (1 Korintlastele 12:25).