JEESUSE ARM

Esimene hind, mida Jeesus armu eest pidi maksma, oli Tema taevane positsioon. Arm oli see, mis pani Ta jätma taeva ja tulema maa peale inimlikul kujul. Lõpeks aga läks see arm, mida Ta maailmale pakkus, maksma Talle Ta elu. Ometi on Jeesuse armu mudel eeskujuks kõigile, kes tahavad Teda järgida. Ta ütleb meile: „Las mu elu näidata teile armu hinda – totaalset hülgamist selle maailma poolt.“ 
Apostel Paulus maksis Jumala armu välja elamise eest sama kõrget hinda, kui mida Jeesus oli maksnud ja mille eest meid hoiatanud:
„Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud: „Ei ole teener suurem kui ta isand!” Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. (Johannese 15:20)
Paulus tunnistas sellest samast tõest:
„Me näeme vaeva oma kätega tööd tehes. Kui meid sõimatakse, siis me õnnistame, kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära, kui meid halvustatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini.“
(1 Korintlastele 4:12–13).
VALUS TÕDE
Mida me selle hülgamisega siis peale peame hakkama? Jeesus ütles meile: „Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas!“ (Luuka 6:23). See on päris valus tõde, mida kuulata. Mis mõttes peaksime hõiskama ja rõõmustama, kui kogeme tõelist tagakiusu? Kuid armsad, see kõik ongi osa armu kõrgest hinnast. Nii nagu see oli seda Pauluse jaoks, keda nähti vaid kui kõntsana, nii on see ka Kristuse ihu ehk Koguduse jaoks. Sellel on oma hind, mille peame maksma, kui kuulutame Jeesusest ja Tema armust.