MEIE ABIMEES - Gary Wilkerson

Piibel ütleb, et inglid vaatavad taevast alla me peale ning imetlevad seda andi, mis meile on antud. Mõtle sellele: üks asi on pakkuda kellelegi füüsilist tervenemist, kuid hoopis midagi muud on pakkuda selle maailma asemel rikkalikku elu ja igavest päästet. Jeesus pakub meile kõiki taevaseid vahendeid, et edastada seda head sõnumit tões ja väes:

„Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. 
Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.“ (Johannese 14:13-14).

Seda salmi lugedes mõtleme kohe Jeesuse poolt tehtud imede imelisele kaalule. Kuid Jeesus räägib siin hoopis oma kuningriigi tegevusest – päästest, muutusest ja rikkalikust elust. Kui Ta ütleb: „Mida iganes te palute minu nimel“, on see me palveid paljastav. Sest küsimus on, kas me palume imesid selleks, et me usume, et need toovad nähtavat au Jumalale? Või me palume Tema kuningriigi tulemusi sõltumata sellest, kui väikese kaaluga need ka poleks?


SUURED TEOD

Tuginedes Jeesusele, on vaid üks kriteerium teha suuri tegusid ja Ta ütles selle kohta nii: „Kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid.“ (Johannese 14:12) Iga kristlane usub, mis tähendab, et me kõik oleme võimelised tegema suuremaid tegusid, milleks Jeesus on meid määranud.


PUHAS SÜDA

Selleks aga, et neid tegusid teha, peab meil ka olema puhas süda. Järgmine asi, mida Jeesus kohe ütles, oli: „Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!“ (Johannese 14:15) Kui me südamed on puhtad, ei käi me sõnakuulelikkus mitte hammaste krigina saatel, vaid kui armastuse teona.

On sul raskusi Jumala Sõna täitmisega? Jeesus tõotab sulle järgmist:

„Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: 
Tõe Vaimu“ (Johannese 14:16-17).


See „Lohutaja“ tähendab ka abilist. Ehk siis Jeesus aitab meid läbi Püha Vaimu kuuletuda Talle.