KOONDA OMA MÕTTED JEESUSELE

Piibel annab meile väga selgelt mõista, et peaksime tähelepanu pöörama igale prohvetlikule sõnumile, mille mõni jumalasulane on edastanud ja mis leiab kinnitust Piiblist. Peame eesolevate tormide kohta koguma nii palju infot, kui võimalik, et valmistada oma südamed ette ükskõik, milleks, millega peame kord silmitsi seisma.
Samas ei tohi me lasta hirmul või ärevusel vallata oma meeli või südameid. Pimedus on kindlapeale tulekul ja kohtumõistmine juba sisuliselt me ukse ees. Kuid Jumala rahvana ei tohi me lasta ühelgi pimeduse pilvel varjutada Jumala imeliste tõotuste valgust, mis kätkevad endas Tema armastust ja armu oma rahva suhtes.
ÄRA LASE SAATANAL RÖÖVIDA OMA LOOTUST
Me peame olema hästi teadlikud Jumala Sõnast ja Tema prohvetite kuulutustest, kuid samas ei tohi me prohvetlikesse ennustustesse nii kinni jääda, et need võtaks võimust me elude üle. Saatanal oleks muidugi ütlemata hea meel selle üle. Ta teab, et ta ei saa meid panna kahtlema Jumala kohtupäevas, mistõttu ta püüab viia meid teise äärmusesse ja tekitada meis haiglaslikku hirmu eelolevate hädaaegade ees.
Ehk lihtsamalt öeldes – Saatan tahab röövida meilt kogu me lootuse, täites me mõtted kõige halba ettekuulutavaga. Kuid isegi, et me selle kõige üle juurdleks, ei suuda me sellest hoolimata tulevikku ette näha. Selle asemel oleme vaid hirmust kanged ja muretseme eelolevate sündmuste pärast.
KOONDA OMA MÕTTED JEESUSELE
Apostel Paulus kinnitab meid järgmise nõuandega:
„Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge!“ (Filiplastele 4:8)
Ehk teisisõnu: „Te olete kuulnud kõiki hoiatusi. Nüüd pange tähele seda, mida Jumala Sõna on teile ilmutanud ja mida Tema vahimehed ütlevad. Lõppeks aga keskenduge Jeesusele ja Tema headusele.“