TULEVASE KOJA HIILGUS

Saatan teab väga hästi, mis on Jumala Sõnas kirjas ja ta on otsustanud takistada selle suure lõikuse esiletulekut, mida ta teab ees ootavat. Ta on päästnud valla metsikud rünnakud koguduse vastu, kasutades kõikvõimalikke relvi, et röövida Jumala rahva rahu.
Hirm ja süngusetunne, mis hõljub iga rahva üle, on jätnud inimesed abitusse seisu. Ameerika kohtud on loonud seadusi, mis ülistavad perverssusi ja seda kõike inimeste tahte vastaselt. Tulemuseks lootusetus ja stress, nõrgenemine vaimus ning isegi füüsilised haigused.
PATU TÜHISEKS PIDAMINE
Jumala kojas on hakatud pattu tühiseks pidama ning põrgule üldse mitte tähelepanu pöörama. Terved konfessioonid lõhestuvad tänu geide abielu teemale. Samal ajal kulutavad aga evangeelsed kogudused, kes peaksid olema Jumala Sõna erilised tõrvikukandjad, oma energia liikumistele, mis pole kaugeltki Kristuse-kesksed.
Haggai päevil olid iisraellased heitunud uue templi pärast, mida nad olid üles ehitamas. Kogu nende töö tundus endise templi suursugususe kõrval täiesti tühine. Meenutades Jumala aulisi tegusid minevikus, nutsid nad meeleheitest tagasihoidliku koja pärast, mis nende eest kõrgus. Haggai küsis oma rahvalt: „Kes teist, allesjäänuist, on näinud seda koda selle endises toreduses? Missugusena näete seda nüüd? Eks see ole teie silmis, nagu ei olekski midagi?“ (Haggai 2:3).
ÄRGE VÕRRELGE
Mu armsad, see sama küsimus on akuutne ka tänasel päeval. Te võite meenutada mineviku võrratuid ärkamisi, kus Jumala Vaim langes võimsalt ja suurel hulgal inimesi sai päästetud. Kuidas on, kas tänapäeva koguduse elu tundub nende aegade kõrval kui suure nullina?
Sõna, mille Jumal andis Haggaile koguduse jaoks, kehtib sama palju meiegi puhul: „…ja minu Vaim püsivad teie keskel…Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Issand.” (Haggai 2:5, 9).