LÕIKUSAJA VIHM

Erinevad prohvetid – alates Jesajast, Jeremijast ja Hesekielit kuni kõige väiksemateni välja – räägivad sellest, kuidas Jumala Vaim langeb viimseil päevil veelkord ettevalmistunud inimeste üle. Nendele sündmustele viidatakse kui „lõikusaja vihmale“ ja selle kohta on tõotus, et see on võimsam kui „eelmine vihm“ ehk siis Püha Vaimu võimas väljavalamine nelipühapäeval.
Prohveteering „hilise vihma“ kohta viitab Iisraeli kahele iga-aastasele vihmale. Nende hooajad olid erinevad võrreldes meie vihmadega tänapäeval, kus esimene ehk varajane vihm tuli sügisel, kastes äsja külvatud vilja. See peegeldab ka seda, mis juhtus nelipühapäeval, kus „esimene vihm“ langes võimsa Jumala Vaimu väljavalamisena. See vihm kastis Jumala Sõna seemet, millest kasvas välja ja laienes ülemaailmne kogudus, mida täna näeme ja teame.
ILMA VIHMATA POLE KA LÕIKUST
Iisraeli „hiline vihm“ tuli kevadel, lastes saagil veel vahetult enne lõikust kosuda. Sakarja viitab sellele hilisele vihmale kui Püha Vaimu väljavalamisele viimseil päevil (vt Sakarja 10:1). Mooses aga ütles, et ilma vihmata ei saa ka olla mingit lõikust. Issand ütles läbi tema Iisraeli rahvale: „Ja kui te tõesti kuulate mu käske…siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli.“ (5 Moosese 11:13–14).
KOGUDUS , ÄRKA!
Joel 2:21-27 annab meile lõpuks väga elava pildi sellest, kuidas see kõik välja näeb, kui see lõikuse vihm tuleb, öeldes sisuliselt: „Kogudus, ärka! Vaata enda ümber. Seda, mida enda ümber näed, on juba ette kuulutatud. Peagi hakkab sadama, sest Jumal on valmistanud ette pilved täis erksat ja külluslikku vett. Jumala Vaim on valmistamas kõike ette lõpuaja lõikuseks.“