LOOTUSE SÕNA

Uurisin ja puurisin kuid Jumala Sõna, anudes Issandat, et Ta annaks mulle lootuse ja julgustuse sõna eelolevateks rasketeks aegadeks. Mu vaim kisendas mu sees: „Issand, palun anna oma laste jaoks sõna mu südamesse, sest ainuüksi Sinul on igavese elu sõnad. Ainuüksi Sina saad tuua meile trööstivaid sõnumeid aegadel, kus praegu elame.“
Püha Vaim vastas mu palvele, kõneldes mu südamesse järgmist: „Annan sulle üheainsa tõotuse oma Sõnast. Ja kui sa pühendad kogu oma elu sellele, kannab see sind läbi ükskõik, millistest ohtlikest aegadest ja ükskõik, kus.
USU SEDA TÕDE
Mu armsad, olen täiesti kindel, et kui võtame omaks selle üheainsagi salmi, sellesse täienisti uskudes, saab sellest meie igapäevane usu jõujaam. Siin on see tõotus, mida Jumala Vaim mulle näitas:
“SEST TEIE ISA TEAB, MIDA TEILE VAJA LÄHEB, ENNE KUI TE TEDA PALUTE!” (Matteuse 6:8).
Luuka 12 ptk’s loetleb Jeesus asju, mille kohta Ta ütles, et meie Taevane Isa ju teab, et me neid vajame. Lühidalt öeldes on nendeks vajadusteks: toit, jook ja riietus.
„Aga Jeesus ütles jüngritele: „Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda…Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised!“ (Luuka 12:22, 28).