SINU TEENISTUS IGAVIKUS

Tahan siinkohal jagada erilise sõnumi kõigi nendega, kes on käinud läbi paljudest vetevoogudest ning katsumuste põletavatest ahjudest. Usun, et on igati võimalik, et sinu proovilepanekud pole vähimalgi määral seotud korrale kutsumisega. Pigem on tegu millegi igavesega – millegagi, mis puudutab sinu elu ees ootavas uues maailmas.
Võitlused, millega praegu silmitsi seisad, pole sellest maailmast. Need pole ka lihalikud ja need pole ka Saatanast. Kogu see madin on sinu ettevalmistuseks Jumala teenimiseks igavikus. Sind valmistatakse ette teenistuseks teispool ajapiiri.
JUMALIK ETTEVALMISTUS
Mõtle sellele: sel samal päeval, mil usaldasid oma elu Jumala kätesse, teadis Ta juba ette, et see katsumus tuleb. Ta teadis juba siis, et armastad Teda sõltumata olukordadest ja et sa ületad need. Olen kindel, et kõik see, millega praegu silmitsi seisad, on seotud uue Jeruusalemmaga. Apostel Johannes kirjutab sellest ajast ja kõigest, mis seal ees ootamas:
  • „Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda.“ (Ilmutuse 22:3)
  • „Ja ööd ei ole enam…ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti.“ (Ilmutuse 22:5)
  • „Ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa.” (Ilmutuse 5:10)
See kõik räägib erinevatest tegevustest ja annab otsekui mõista, et Jumal valmistab meid juba praegu ette kõigeks selleks, mida Ta tahab usaldada me kätte uues maailmas. Ehk lihtsamalt öeldes – Tal on meiega plaanid, mis ületavad meie mõistuse. Pauluski räägib sellest, kui ütleb, et me saame teenima Jumalat täie rõõmuga:
„Ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses.“ (Efeslastele 2:6-7)