LÕPUAEGADE MÄRGID

Oma esimeses kirjas kogudusele, räägib Peetrus väga otse ja omadega lõpuaegadest: „Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga.“ (1 Peetruse 4:7–8)
Peetrus mainib lõpuaegu ka oma teises kirjas, kus ta ütleb kogudusele: „Teades, et mu telgi mahavõtmine on varsti käes.“ (2 Peetruse 1:14). Ehk ta ütleb teisisõnu: „Jumal on näidanud mulle, et mu aeg siin ma peal on lühike.“
PEETRUSE HOIATAV SÕNUM
Peetruse sõnum oli mõeldud Uue Testamendi kogudusele. Nii tollele, kes selle kirja kirjutamise ajal eksisteeris, kui ka kõigile järgnevatele usklike põlvkondadele. See oli hoiatav sõnum, mille kaudu Peetrus kuulutas ette kõike järgnevat:
„…nõnda nagu teiegi sekka tuleb valeõpetajaid, kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi.“ (2 Peetruse 2:1)
„…viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale.”  (2 Peetruse 3:3-4).
„…kes rüvedas himus elavad lihaliku loomuse järgi ning põlgavad Issanda valitsust. Need on jultunud ja ennast täis ega põrka tagasi teotamast kirkuseingleid,  (2 Peetruse 2:10).
KIIRENDADES SEDA PÄEVA
„Aga Issanda päev tuleb nagu varas.” (2 Peetruse 3:10).
„Kui see kõik nõnda laguneb - missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad.“ (2 Peetruse 3:11–12).