NÜÜDSEST ALATES - Garry Wilkerson

„Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.“ (Luuka 1:30-31).
Jumala soosing tõi sõna otseses mõttes kaasa olukordade muutuse Maarja elus. 180-kraadise muutuse. Piibli sõnul jäi ta lapseootele. Kui Jumala soosing on ka sinu elu üle, siis Ta ei ütle sulle: „Küll kõik laabub, mistõttu püüa lihtsalt mõelda rõõmsaid mõtteid.“ Ei! Jumal muudab kogu su maailma ja pöörab kõik heas mõttes pahupidi.
MILLEGI UUE SÜND
Maarja jäi lapseootele! Kui sa koged Jumala soosingut, laseb Ta su elus eostuda ja esile tulla millelgi uuel. Su elus on teatud vajadusi ning su hinges teatud igatsusi. Kui aga tuled Jumala juurde ja võtad vastu Tema soosingu, saavad ka õnnistused valatud sinu üle ja su elu saab muudetud.
Maarja mõistis seda ning hakkas laulma:
„Mu hing ülistab Issandat 
ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, 
sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
“ (Luuka 1:46-48).
KÕIK SAAB OLEMA ERINEV
Mulle meeldib see mõte „nüüdsest alates“. Nüüdsest alates saavad teatud asjad olema teisiti ja ma tahan, et sa hoiaksid kinni neist. Ma tahan, et see tõde võiks settida su südamesse, vaimu ja mõtteisse just praegu.
„Nüüdsest alates“ saab sinus toimuma üks muutus. Sa liigud kohast, kus seni elasid omaenda tahtmiste ja igatsuste järgi, ellu, mis on täielikult alistatud Jumalale. Sa mõistad, et omaenese uhkusest ei suuda sa midagi. Seetõttu ka otsusta ära, et usaldad vaid Jeesust ja ei kedagi teist.