ME EI PEKS ÜLLATUMA


Ma pean su käest küsima midagi. Kui torm tõuseb, kas lähed siis palves oma Issanda ette? Kui nii, siis ammutad uut jõudu, sest su meeled saavad kinnitatud oma Taevase Isa armastuses. Ta ilmutab sulle oma ligiolus oma väge ning julgustab sind, öeldes, et sa saad hakkama.
 
See pole Jumala tahe, et ükski Tema lastest läheks ohtlikele aegadele vastu halvava hirmuga. Muide, piibellikud prohvetlikud sõnumid ja hoiatused ei tohiks kunagi hirmutada meid. Jeesuse seisukoht selles osas oli vägagi lihtne:
„Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!  (Johannese 14:27)
ARMASTUSES ANTUD HOIATUSED
Jeesus kuulutas ette maailma tabavaid sündmusi, mis võivad tunduda hirmuäratavatena. Ta rääkis sõdadest, epideemiatest ja erinevatest maavärinatest eripaigus. Ühtlasi hoiatas Ta oma kuulajaid: „Te saate kogema kannatusi ja osad teist kaotavad isegi oma elu. Häda ja vaeva saab olema rohkesti. Erinevad valeprohvetid ja messiad tõusevad esile ning petavad paljusid.“ (vt Matteuse 24:3-41). Hiljem selgitab Jeesus Matteuse evangeeliumis, et Ta rääkis neist tõsistest sündmustest ette selleks, et me usuks Temasse, kui näeme neid asju sündimas.
OMETI ON TA ISSAND ÜLE KÕIGE
Jeesus ei püüdnud nende ettekuulutuste kaudu meid rõhuda või meis hirmu tekitada. Pigem ei tahtnud Ta, et me üllatuks, kui need kohutavad tormid meid tabavad. Ta ei taha, et me usk omadega põhja läheks, kui me korraga nende kohutavate kannatustega silmitsi seisame. Kuid veelgi enam tahab Ta, et me teaks, et üle kõigi nende kohutavate asjade on üks Issand ja Isa, kes armastab meid piisavalt, et hoiatada meid ette ja kanda meid läbi kõigi nende aegade.