TAHAD SA OLLA VALMIS?

Pole kahtlustki, et Peetrus oli püha mees ja Püha Vaim näitab läbi tema väga täpselt, mida Jumal ütleb lõpuaegadega silmitsi seismise kohta. Peetrus ütleb meile väga selgelt: „Järgnevas peitub teie kõige olulisem ettevalmistus – pange oma süda valmis. Sest kui te ei tegele oma südame olukorraga, pole ka muudel ettevalmistustel mingit tähtsust. Püsige põlvedel. Kuid enam kui midagi muud – osutage oma õdede-vendade suhtes lakkamatut armastust ja halastust. Andestage ja katke nende patud.“
KATKE TEISTE PATUD
Meid kutsutakse üles „katma“ meie vastu sooritatud patte. Ehk teisisõnu – me ei tohi paljastada teiste patte.
„Sest „armastus katab kinni pattude hulga.” (1 Peetruse 4:8)
Kes on sulle haiget teinud või sind haavanud? Kes on sinu kohta kuulujutte levitanud? Jeesuse sõnul, kui sa ei andesta ega kata seda pattu, oled sa nagu see mees, kes sai küll ise suure võlgnevuse andeks, kuid läks teist kägistama väikese võla pärast, mis tollel oli tema ees.
„Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“ (1 Peetruse 4:10).
TÄIDETUD RÕÕMUGA KESK TORMISEID AEGU
Fakt on see, et need Peetruse sõnumid on otseselt seotud Jeesuse Kristuse kogudusega tulevikus. Jumal nimelt valmistab oma kogudust ette lõpuaja Vaimu väljavalamiseks. Tuginedes prohvetite ettekuulutustele, tuleb Püha Vaim kui suure lainena üle kogu maa, täites Jumala rahva rõõmuga vaatamata sellele, et maailm saab pahupidi pööratud. Samas aga ei saa see sündida, kui inimesed peavad vimma ning nende valusad olukorrad pole lahendatud.
KÜSIMUS: Tahad sa olla valmis kõigeks, mis on tulekul? Tahad sa olla täienisti valmis, kui kõiki asju raputatakse?
VASTUS: Siis kanna hoolt selle eest, et su südames poleks midagi sellist, mis takistaks Jumala Vaimu voolamist.
Midagi imelist on ootel, mistõttu vaata, et sa sellest ilma ei jää!