ANDKE! by Gary Wilkerson

„Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.“ (2 Korintlastele 9:6).

Jumal tahab, et kuuletuksid Talle isegi siis, kui asjad ei lähe päris nii, nagu sina tahaksid. Kui su enda abielus on raskusi, hakka abistama neid, kes samuti raskustega maadlevad. Kui su lapsed on keerulistes olukordades, hakka kaasa lööma lasteteenistuses. Kui su rahaline seis on sisuliselt nullis ja sa ei näe kusagilt midagi sisse tulemas, anna välja igakord, kui Püha Vaim su südant puudutab ja sind andma õhutab. Armsad sõbrad, Jumal tahab, et kuuletuksite Talle. Kui te seda teete, näete taevaluuke avanemas oma elude üle. Jumal ei hoia midagi tagasi te eest, vaid tahab valada välja oma õnnistused ja soosingu te ellu.

See on „õnnistuse“ sõnum. Ma tahan näha teid õnnistatutena, mistõttu tahan julgustada teid võtma vastu Jumala õnnistuse täius, olgu teil siis vähe või palju. Jumal austab te andmist.

Võib-olla sul on vaid õige pisut aega, mida pühendada teiste teenimisele jumalariigis, kuna su töö nõuab suurema osa su ajast või sa pead hästi palju reisima. Sul võib olla vähe aega, mida pühendada oma kogudusele, kuid võta see piskugi ja hakka seda jagama teistega, nähes peagi, kuidas Jumal seda kõike paljundab. Sinu aeg ja jõupingutused hakkavad paljunema ja korraga sa märkad, et sul on enam aega teiste asjade ja ka Jumala jaoks.

Leides end jagamas kasvõi kõige väiksemaidki asju ja olles helde, nii nagu Jeesus on helde, kasutab Püha Vaim maailma silmis kõige lihtsamaidki asju, et õnnistada sind tagasi selle eest. „Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe.“ (Luuka 6:38).