JUMAL ON SEE, KES KOKKU LOEB

Paljud kristlased on muutunud viljatuks tänu sellele, et nad on istunud surnud kogudustes ja kuulanud pastorit, kellel puudub vähimgi võidmine Jumalalt. Kõige selle keskel on nad kui vaimselt näljutatud, omamata mingit vaimulikku meelevalda. Perekonnad kannatavad, lapsed langevad usust ja abielud lagunevad. Palju Iismaele sünnib tänapäeva kogudustes. Iismael sümboliseerib „lihalikku“ ja paljud kristlased ongi seotud kõige lihalikuga, kuulutades samas end õiguse pärijaiks.

Kuid Jumal saab puhastama ja tervendama lapsi, kes on Tema südame järgi ja andma neid kogudusele. „Hõiska, sigimatu, kes pole sünnitanud, rõkata rõõmust ja ilutse, kes pole olnud lapsevaevas! Sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielunaisel, ütleb Issand.“ (Jesaja 54:1). Jumal ei räägi siin ainuüksi Iismaeli kodade tühjendamisest ja rahvahulkade üleandmisest õigetele. Asi on palju sügavam kui rahvahulgad, numbrid või edu. Pealegi, Jumal on see, kes saab kõike kokku lugema, mitte inimesed! „Kas ma peaksin olema hea väärade vaekausside ja võltsitud vihtidega kukru juures?“ (Miika 6:11)

„Issand loeb ära, kui ta rahvast kirjutab raamatusse: „See on seal sündinud.” (Psalmid 87:6). Sa võid ehk vaadata mõndade suurte kristlaste kogunemiste peale, kus võib-olla lauldakse kõva häälega ülistuslaule ja tõstetakse käsi taeva poole. Kuid Jumalale ei avalda need massid vähimatki muljet. Rockbändid tõmbavad ka suuri masse ligi, kuid seal puudub Jumala ülistus. Seetõttu Jumal ka teab, kes on tõeliselt pühad ja kes siplevad tegelikult patus.

Viimse aja ärkamine saab sündima vaid seetõttu, et Jumalal on kahju omaenda nimest. Ta saab pühitsema oma nime kogu maailma ees. Las ma jagada teiega võrratut prohveteeringut Hesekieli raamatust: „Kuid mul on neist kahju oma püha nime pärast, mida Iisraeli sugu teotab paganate seas, kuhu nad on tulnud. Seepärast ütle Iisraeli soole: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma ei tee seda teie pärast, Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast, mida te olete teotanud paganate seas, kuhu te olete tulnud. Ma pühitsen oma suurt nime, mida paganate seas on teotatud, mida teie nende keskel olete teotanud. Ja paganad saavad tunda, et mina olen Issand, ütleb Issand Jumal, kui ma nende silme ees osutan oma pühadust teie juures. Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie oma maale. Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid.“ (Hesekieli 36:21-23).