SÜNDINUD JUMALA AU LÕÕMAS

Uue Testamendi kogudus sündis Jumala au lõõmas. Püha Vaim langes nende üle tulega ja algkoguduse kristlased rääkisid keeltes ja prohveteerisid. Nad kogesid jalust niitvat patutunnetust ja suurel hulgal rahvast pöördus Jumala poole. Jumalakartus tuli nende üle ja kõigi üle, kes neid nägid. Vanglamüürid ei suutnud neid pidada ega tormid uputada. Imed ja tunnustähed sündisid kõikjal. Kartmatud evangelistid kuulutasid kõikjal Jumala Sõna ja kui nende vara rööviti, pidasid nad seda lausa rõõmuks. Kui neid kividega loobiti, poodi, põletati või risti löödi, läksid nad ometigi edasi lauldes ja Jumalat kiites. See oli üks võidukas kogudus, kes ei kartnud Saatanat ega kummardanud ebajumalaid; keda ei kõigutanud ei möllavad katkud ega tagakius. See oli Kristuse verega pestud kogudus, kes nii elas kui suri võidus.

Milline aga saab olema viimse aja kogudus? Kuidas läheb see kogudus oma lõputundidel välja? Kui end paksuks söönud, edukas ja iseenda huve otsiv kogudus või vaid käputäis tõelisi usklikke, kes hoiavad kinni Jeesusest, nähes samas, kuidas surm ja usust taganemine otsekui vähk kõike hävitab? Kas usklike külmus ja ükskõiksus jätab neid nõrka, jõuetusse ja pilkealusesse seisu? Võite kindlad olla, et ees ootab palju langemisi ja usust taganemist. Maad võtab otsekui vaimulik prostitutsioon, mis vohab kõikjal. Ja kuna patt võtab võimust, kahaneb nii mitmetegi armastus Jumala vastu. Palju tõuseb esile pettureid, kes jagavad deemonlikku õpetust. Paljude kõrvad kihelevad, et kuulda kõrvu paitavaid jutlusi. Valeõpetused ja pettus lähevad lausa nii suureks, et isegi Jumala valitud pannakse kõvasti proovile.

Kuid Kristuse kogudus ei lähe välja longates ja nuttu tihkudes. Ta läheb võidukana, omades kirjeldamatut rõõmu ja kandvat rahu. Ta läheb välja, olles vaba kõigist sidumistest ja seistes jalgupidi Saatana kõri peal. Ja igaüks, kes sellesse tõelisse kogudusse kuulub, elab ja sureb ilma vähimagi hirmuta. Kiusaja vägi saab murtud. Kristlased saavad olema pühad ja kiskuma maha ebajumalaid. Nad saavad olema sama tugevad Kristuses nagu seda oli algkogudus.

„Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale.“ (Apostlite teod 2:17).