VÕIME SAAVUTADA USKUMATUID ASJU by Jim Cymbala

Jumala tööd saab teha ainuüksi Jumala väes. Kogudus on vaimne organism, mis võitleb vaimseid võitlusi ja ainuüksi vaimne vägi saab panna asjad toimima nii nagu Jumal on seda plaaninud.

Kogu loo võti ei peitu mitte rahas, organisatsioonis, tarkuses või hariduses. Kas sina ja mina näeme neid tulemusi, mida Peetrus nägi? Kas me juhime tuhandeid mehi ja naisi Kristuse juurde nii nagu Peetrus seda tegi? Kui mitte, peame pöörduma tagasi selle väeallika juurde, mida tema kasutas. Vahet pole, millise keskkonna, kultuuri või linnaga on tegu – Jumalal pole iialgi jäänud puudu väest, et tegutseda läbi Talle kättesaadavate inimeste, et tuua au oma nimele.

Kui me pöördume siiralt Jumala poole, siis ka näeme, et Ta kogudus liigub alati edasi ja mitte tagasi. Me ei suudaks iialgi pakkuda omast jõust seda, mida maailm vajab või ootab. Meie suhtumine ja hoiak peavad alati olema võitlusvalmis, jõulised ja julged. Need on just need omadused, mis olid iseloomulikud kindral William Booth’ile ja tema poolt rajatud Päästearmeele, kui nad vallutasid Londoni slumme. Need olid iseloomulikud ka ammusele misjonärile Hudson Taylor’ile Hiinas ja kõigile ärkamisaja kuulutajaile Ameerika esiliinil, kes julgelt kuulutasid tõde armastuses.

Sarnane lugu leiab ka aset Taaveti ja Koljati loos, kus hiiglane läheb närvi oma noore vastase peale. „Kas ma olen koer, et sa tuled mu juurde kepiga?” (1 Saamueli 17:43). Koljati uhkus sai ilmselgelt pihta. „Tule mu juurde, ja ma annan su liha lindudele taeva all ja loomadele väljal!” (1 Saamueli 17:44). Kas Taavet kohkus sellest tagasi? Varjus ta strateegiliselt mõne puu või põõsa taha, et võita pisut aega? Absoluutselt mitte! „Ja sündis, kui vilist tõusis ja tuli ning lähenes, et Taavetit kohata, siis ruttas Taavet ja jooksis rinde poole vilistile vastu.“ (1 Saamueli 17:48). See on pilt sellest, mida Jumal ootab meiltki täna – et me jookseks oma vaenlasele vastu!

Taaveti sõjavarustus oli naeruväärne: ling ja viis siledat kivi. Kuid vahet polnud! Pealegi kasutab Jumal veel tänapäevalgi naeruväärseid vahendeid nõtrade inimeste käes, et ehitada üles oma Kuningriiki. Olles kindlustatud nii palvete kui Tema väega, võime korda saata uskumatuid asju.


__________
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber ja pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.