USKU TÄIS ELU by Gary Wilkerson

Selleks, et omada Jumalale meelepärast usku, peame sageli läbi käima väga pettumust valmistavate, ärritavate ja rusikat vibutama panevate olukordade. Ehk oled sinagi kisendanud Jumala poole, öeldes: „Jumal, Sa andsid mulle oma tõotuse, aga nüüd oled võtnud kõik, mis võiks selle täitumisele eales kaasa aidata!“ Miks Jumal seda teeb? Miks Ta kõrvaldab kõik reaalsed vahendid ja võimalused, mille kaudu Ta tõotused võiks täituda? Sageli seetõttu, et meie suhe Temaga võiks tugineda pigem vastastikusele meeldimisele kui kohustustele midagi teha. Sest kui Tema tõotuste täitumine käiks läbi meie endi võimete, oleksime 24/7 aktsioonis. Kuid see pole see, mida Ta tahab. Tema igatsuseks on omada meiega püsivat ja jätkuvat suhet, mis peegeldaks meie täit usaldust Tema vastu. See on see, kuidas suur hulk tunnistajaid enne meid sai usukangelasteks. Piiblis on öeldud, et kui Jumal tõotas teha Aabrahamist kõigi rahvaste isa, pidas Aabraham oma ihu enam-vähem surnuks. See „pidamine“ viitab matemaatilisele või mõistuslikule terminile ehk siis Aabraham sai aru, et inimlikus mõttes ei vea temas miski välja, mis aitaks kaasa selle tõotuse täitumisele. Omast jõust poleks ta seda suutnud. Ja ometi võime lugeda, et: „Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus.“ (Roomlastele 4:20).

Siin peitub pilt Jeesusest, kes õhutas üles ja täiustas jumalakartliku mehe usku. Mida enam Aabraham arutles teemal: „Ma ei saa sellega hakkama!“, seda enam kasvas tema usk Jumala võimesse. Ja tänu oma liha suretamisele, tõusis esile vägi, mis polnud temast enesest – see oli Püha Vaimu vägi.
Minu igatsuseks oli näha oma kadunud poega pöördumas tagasi Jumala juurde ja selleks, et näha seda sündimas, panin kogu oma usu Tema väesse, et Tema tõmbaks mu poega oma ülevoolava armastusega. Siinkohal on mul hea meel teatada, et mu poeg sai auliselt lepitatud nii Jumala - kui kogu oma perega.

Mu igatsus on näha tuhandeid kadunud hingi me linnas leidmas tee Jeesuse juurde. Samas tean, et see ei saa iialgi sündima läbi inimlike strateegiate, planeerimiste ja kavade. Neist võib küll mingil määral kasu olla, kuid ainuüksi Jeesus saab midagi korda saata oma kuningriigi heaks. Ainuüksi Tema saab täiustada meis usaldavat usku, mida läheb tarvis nägemaks suurel hulgal hingi leidmas tee igavesse ellu.

Jah, meid on kutsutud tegema asju Kristuse kuningriigi heaks. Kuid samas on meid kutsutud nii palju enamaks. Tahad sa näha Jumala eesmärke täitumas oma kogukonnas ja Tema tõotusi täitumas oma elus? Kui nii, siis kõik, mida Ta su käest ootab, on see, et usaldaksid Teda, elades usku täis elu.