MU KOTID ON PAKITUD

Praegu pole enam aeg, mil piirduda kerge ja mugava eluga. Peame elama pidevas valmisolekus. „Ja sel ajal (enne kohtumõistmist) sünnib: ma otsin lampidega Jeruusalemma läbi ja karistan neid, kes tukuvad oma põhjapärmil, kes ütlevad oma südames: „Issand ei tee ei head ega kurja!” (Sefanja 1:12).

„Tukuvad oma põhjapärmil“ tähendab seda, et nad ei tunne muret millegi pärast. „Põhjapärm“ on veinist tekkiv sete, mis ladestub veinivaadi põhja. Paljud kristlased pole olnud huvitatud Püha Vaimu sütitamisest. Nad võtavad kõike vabalt, lastes kogu kõntsal settida oma südameis. Mõned on lahkunud Time Square’i kogudusest, kuna peavad kõike seal toimuvat liiga intensiivseks; liiga palju asju pannakse südamele. Seetõttu on nad liikunud edasi, püüdes leida kohta, kus nende süda rahule jäetaks. Nad ütlevad: „Ma ei talu seda pinget. Jutluste sõnum on liiga karm. Te rõhute liiga palju oma südame läbikatsumisele.“

Kuid las ma öelda teile – tõeline Püha Vaimu järgiv kogudus on kui Jumala küünal, mis kammib läbi kogu linna, muutes nende elu, kes lihtsalt vabalt võtavad, suht ebamugavaks. Jumala Sõna nimetab seda „astjast astjasse kallamiseks“ (Jeremija 48:11). „Moab on olnud muretu oma noorusest alates ja on vaikselt seisnud oma pärmi peal; teda ei ole kallatud astjast astjasse ega ole ta pidanud minema vangi; seepärast on talle jäänud alles ta maitse ja ta lõhn ei ole muutunud.“ Need inimesed ei tahtnud olla kaasatud Jumala töösse. Nad eelistasid tasast, vaikset ja häirimatut head elu, seistes vastu oma läbikatsumisele, patutunnetusele ja ülesõhutusele.

Kui me vaid teaks, kui lähedal me oleme oma Issanda tagasitulekule – lähedal ka Tema põletavale kohtumõistmisele – oleksime tänulikud Jumala õhutuste eest oma südameis. Laseksime end igal jumalateenistusel ja koosolekul „tühjaks valada“, saades lahti kogu ladestunud settest. Oleksime tänulikud jumalasulaste eest, kes õhutavad meid pidevalt õigsust täis elule ja ujutaks me hinged üle patutunnetusele toova läbilõikava tõe Sõnaga. Kohtupäeval oleme ülimalt tänulikud Jumalale, et lasime end äratada trompeti hüüul ja sellega kaasnevatel sõnumitel, mis tõid meid meeleparanduse –ja tõelise jumalakartuseni.

Minu kotid on juba pakitud ja ma igatsen kohtuda palgest palgesse oma Jeesusega!