VALVAKE JA OLGE KAINED

Jumal kutsub hävingupäeva lähenedes oma rahvast üles valvama ja olema kained. „Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained.“ (1Tessalooniklastele 5:6). Paulus õhutab kaaskristlasi sõnadega: „Teie aga…ei ole pimeduses…Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed.“ (1Tessalooniklastele 5:4-5). Mida ta sellega ütleb, on: „See, mis selle maailma jaoks tundub traagilise pimeda ööna ja kohutava hävinguna, tähendab teie jaoks, kes te olete ärkvel ja kained, uue päeva koitu!“ Nõnda sama kindlalt nagu me pole sellest maailmast, pole meid ka määratud osa saama pimedusest ja hävingust. „Sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.“ (1 Tessalooniklastele 5:9).

Sünnitusvalude kasvamine ja meeletusse ning pöörasesse seisu viimine tähendab Kristuse Pruudi jaoks midagi väga aulist– me oleme ühe kriisi võrra lähemal oma igavesele kodule! Maailma jaoks tähendab see hävingut, meie jaoks aga au! Maailma jaoks tähendab see kohtumist vihaga, meie jaoks aga ülestõusmist! Ajal, mil maailm ulub ja krigistab hambaid, hüüame ja hõiskame meie rõõmust! Kõik, kes on selle kohutava pimeduse lapsed, on sel hävingu ööl purjus ja magavad: „Sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel.“ (5:7). „Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained.“ (5:8). See puudutab ükskõik, millist maist joobumust. „Joobnud olemine“ tähendab inimvaimu pöörasesse seisu viimist. See on Pauluse poolt oluline hoiatus meile. Ta hoiatab meid mitte sattuma liigsesse vaimustusse kõigist maistest asjadest kogu hävingu eelõhtul; mitte joovastuma millestki enamast kui vaid Kristusest.

„Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus.“ (1 Peetruse 5:8-9). Peame Jeesuse tulekuni hoidma alal oma territooriumi, olles hoolsad kõiges. Kuid enam kui kõike muud, peame olema kained ja valvel. Antud kontekstis tähendab sõna „kaine“ ettevaatlikkust, tunnetust, eristamisvõimet. Ehk teisi sõnu – ära lase oma südamel kõigega kaasa minna. Ära saa liiga kaasatud ega seotud kõigi maise elu asjadega, olles neist liiga suures vaimustuses.

Tähelepanu! Võid just praegu ammutada Saatana hävitavast karikast, juures kiiruse veini. Piibel hoiatab meid, et Saatan püüab võimaluse korral petta isegi Jumala valituid. Olen sageli mõelnud, kuidas see küll võimalik peaks olema? Usun, et see ei sünni niivõrd läbi abielurikkumiste, uhkuse või isegi halbade harjumuste, kuivõrd läbi selle, et inimeste süda saab haaratud nende jaoks millestki nii ütlemata olulisest, mis neelab kogu nende aja.