ISSANDA PÄEV TULEB ÄKKI

„Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku.“ (1 Tessalooniklastele 5:1-3).

Jumala kohtumõistmine tuleb äkki, kuid samas mitte ilma hoiatuseta. Jumal on tõotanud, et Ta ei tee mitte kui midagi – sh kohtumõistmise saatmine – enne, kui Ta pole sellest oma prohvetitele teada andnud. „Tõesti, Issand Jumal ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile.“ (Aamos 3:7). Jumal tõotab, et trompet saab puhuma ja Ta saab möirgama kui lõvi, et äratada oma rahvas enne kohtumõistmise saabumist. „Siis ilmub Issand nende kohale ja tema nool läheb välja nagu välk; ja Issand Jumal puhub sarve ning tuleb lõunatormides.“ (Sakarja 9:14)

Jumal puhub oma trompetit, mis kajab hoiatusena kõikjal ja kostub läbi Tema vahimeeste ja prohvetite häälte. Paulus hoiatas: „Vaadake, ma ütlen teile saladuse: meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse, äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid muudetakse.“ (1 Korintlastele 15:51-52). See „viimne pasun“ viitab sellele, et varem kostub ka teisi pasunahüüde. Usun, et vahetult enne seda muutust, mis toimub vaid „ühe silmapilguga“, on kõik Püha Vaimu „valvurid“ oma vahipostidel, kes kõigile silmast silma nähtavad ja kes annavad edasi viimast kutset – viimast hoiatust!

Pole ime, et Paulus kirjutas need sõnad Tessaloonika kogudusele. Miks pidi see neile nii ilmselgeks saama, et Issanda kohtupäev tuleb äkitse? Tessaloonika kogudus oli selle kirja saamise ajal kõigest 6-kuune. Eeldavasti oli Paulus rääkinud neile Noast ja Lottist ning Iisraeli ootamatust hävingust ning neil olid olemas kõik need samad Vana Testamendi näited, mis meilgi. Paulus ütleb: „On ilmselge, et Jumala kohtumõistmine tuleb ootamatult ja äkki, otsekui varas öösel! Samas ei tohiks see üllatada ühtki usklikku.“ See päev ei tohiks üllatada ühkti Jumala last ja igaüks meist peaks teadma, kuidas Jumal tegutseb, sest meil on Tema Raamat selle kohta.