VILJATU KOGUDUS SAAB TOOMA ESILE PALJU LAPSI

„Hõiska, sigimatu, kes pole sünnitanud, rõkata rõõmust ja ilutse, kes pole olnud lapsevaevas! Sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielunaisel, ütleb Issand.“ (Jesaja 54:1).

Mõned väidavad, et see viimsete aegade kogudus ei ole viljatu. Viidatakse kõikvõimalikele superkogudustele ja paljudele erinevatele teenistustele. Viidatakse suurtele hulkadele, kes käivad erinevatel ususeminaridel, konverentsidel ja kontsertidel ning kes ammutavad erinevatest kristlikest raamatutest, kassettidest ja videotest. Kuid see, keda Jumal vaimulikeks lasteks peab ja kelleks kogudus oma vaimulikke lapsi kutsunud on, on kaks täiesti eriasja. Sel ajal, kui kogudus on keskendunud inimeste arvu, mõjuvõimu ja edukuse kasvule, hüüab Paulus: „Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!“ (Galaatlastele 4:19). Seetõttu ütleks ka Paulus meile: „Ärge rääkige mulle sellest, kui paljud käivad te koguduses või erinevatel üritustel. Ärge rääkige mulle sellest, kui palju kristlikku kirjandust või Piibleid te välja annate, vaid rääkige sellest, kui paljud on muutunud Kristuse sarnaseks!“

Usun, et Jumal vaataks viimase 20-30 aasta peale kui oma Sõna põua-aastatele. Kui aastatele, mille röövikud on nahka pistnud; kus on järgitud omaenda huve; kus jumalakojas on kummardatud võõraid ja kus on võidutsenud uhked ning ennasttäis jutlustajad, rahahullus, oma impeeriumite rajamine ja pinnapealsus. „Nad on olnud Issanda vastu truuduseta, sest nad on sünnitanud võõraid lapsi.“ (Hoosea 5:7). „Mina olen sind istutanud heaks viinapuuks täiesti puhtast seemnest; kuidas sa küll oled muutunud mulle võõraks kärbunud viinapuuks?“ (Jeremija 2:21).

Jumal on tõotanud, et viljatu viimse aja kogudus saab tooma esile suurel hulgal lapsi. „Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu! Ära ole kokkuhoidlik! Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu! Sest sa levid paremale ja vasakule...“ (Jesaja 54:2-3). Jumal saab kõrvaldama kogu häbi ja süüdistuse viimse aja koguduse pealt. „Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda, ja ära tunne piinlikkust, sest sa ei jää häbisse, vaid unusta oma noorpõlve häbi ja ära meenuta enam oma lesepõlve teotust!“ (Jesaja 54:4).