LÕPLIK TAGASIKUTSE

Jumal tunneb suurt muret nende oma armsate pärast, kes on kord olnud Tema omad, kuid kes on jäänud alla ootamatutele kiusatuste tormidele. Ta tahab anda oma tõotuse neile, kes hetkel keset suuri katsumusi. Ta tahab kutsuda enda juurde tagasi kõik tagasilangenud ja hüljatud inimesed.

„Sest sinu Looja on su mees, vägede Issand on tema nimi; sinu lunastaja on Iisraeli Püha, teda nimetatakse kogu maailma Jumalaks. Sest nagu hüljatud ja sügavasti kurvastatud naist kutsub sind Issand. Ja noorpõlve naine - kas teda saakski põlata? ütleb su Jumal. Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega. Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb Issand, su lunastaja.“ (Jesaja 54:5-8). See on prohveteering viimse aja kogudusele, mille Ta vaid hetkeks hülgas.

Kes see oli, kelle Ta hetkeks hülgas? Ja mis pani Teda hetkeks oma palet peitma? „Vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule.“ (Jesaja 59:2). Jumal pole küll end lahutanud tänapäeva kompromissidele läinud kogudusest, kuid Ta on pidanud peitma oma palge mõneks ajaks tema eest. Kogudus on pööranud selja oma Issandale. „Nõnda ütleb Issand: Kus on teie ema lahutuskiri, millega ma tema olen ära saatnud? Või kellele oma võlausaldajaist ma olen teid müünud? Vaata, te olete müüdud oma süütegude pärast, ja teie üleastumiste pärast on teie ema ära saadetud.“ (Jesaja 50:1). Jumal ütles: „Te jätsite mu maha. Te sooritasite nö abielurikkumise. Mitte mina ei jätnud teid, vaid teie jätsite minu! Seetõttu pidin ma teid salgama, sest te pöördusite prostitutsiooni poole.“ Kogudus põrutas Babüloni poole, olles samal ajal ametlikult lahutamata Jumalast. Jumal ütleb: „Näidake mulle paberit! Näidake mulle dokumenti, mille alusel ma müüsin teid Saatanale!“ Ehk siis Ta ütleb: „Jah, me ei ela ehk hetkel koos, kuid meie lahutus pole lõplik. See liit pole lootusetu! Sest mina armastan teid endiselt! Teie jätsite minu ja ma hüüdsin ning hüüdsin, kuid te ei võtnud mind kuulda.“ „Miks ei olnud kedagi, kui ma tulin, ei vastanud keegi, kui ma hüüdsin?“ (Jesaja 50:2).

Jumal tõotab sellele patust läbi-imbunud ekslevale naisele: „Ma kutsun su tagasi.“ „Sest nõnda ütleb Issand: Hinnata teid müüdi ja rahata teid lunastatakse.“ (Jesaja 52:3). Ja veel: „Sest nagu hüljatud ja sügavasti kurvastatud naist kutsub sind Issand.“ (Jesaja 54:6). Isegi juba praegu võib kuulda seda lõpuaja kutset: „Aga ma kogun sind suure halastusega.“ (Jesaja 54:7).