„PALUN ÜTLE, ET SEE POLE TÕSI!“

Kogudus ärkas üks päev ühe kohutava skandaali peale. Punastasime ja olime hämmingus, kui kuulsime ühest evangeeliumi kuulutajast, kes oli kulutanud miljoneid dollareid uhkete autode, väärtuslike juveelide, luksuskodude ja kallite veinide peale! Jumalakartmatud vaid naersid selle üle ja pilkasid usklikke, muutes ühtlasi Jeesuse nime naerualuseks ja naljade keskpunktiks. Seejärel aga jõudis kogu maailmani uudis, et üks Ameerika juhtivaid „patu vastu kuulutajaid“ tabati korraga ise patustamas! Jumala rahvas hüüdis taaskord: „Palun ütle, et see pole tõsi!“ Ja me nägime, kuidas me oma silme all mitmed teenistused kolinal kokku kukkusid. Keset kõike seda kaost kõlasid korraga väga kainestavad sõnad: „Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast.“ (1 Peetruse 4:17).

Miks oli kogudus kõigest kuuldust nii šokis? On meid ju hoiatatud, et kohtumõistmine on ukse ees ja see saab eelkõige alguse Jumala kojast. Jumal on valmis laskma oma nime pilgata selle nimel, et äratada oma kogudust ja anda seeläbi veel viimane trump maailmale. „Kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile? Ja kui õige vaevalt pääseb, kuhu siis saab õel ja patune?“ (1 Peetruse 4:17-18).

Jumala kohtumõistmine oma kojas on ootamatu ja hirmuäratav, mistõttu inimeste kõrvad kumisevad hirmust, kui nad sellest kuulevad. Kui Jumal mõistis kohut Eeli koja üle, ütles Ta: „Vaata, mina teen Iisraelis midagi, mis igaühel, kes sellest kuuleb, paneb mõlemad kõrvad kumisema…Ma mõistan igavesti kohut tema soo üle patu pärast.“ (1 Saamueli 3:11, 13). Kui Jumal mõistis Iisraeli ja Manasse koja üle kohut nende rikutuse pärast, ütles Ta: „Vaata, ma lasen tulla Jeruusalemmale ja Juudale niisuguse õnnetuse, et igaühel, kes sellest kuuleb, hakkavad mõlemad kõrvad kumisema.“ (2 Kuningate 21:12). Jumal ütles Jeremijale, et Iisraeli koja üle saab peagi langema selline kohtumõistmine, et: „igaühel, kes sellest kuuleb, hakkavad kõrvad kumisema.“ (Jeremija 19:3). Heebrea keeles tähendab kõrvade „kumisemine“ kui kõrvade juures logistamist ja nende häbist punaseks muutumist. Isegi õelade kõrvad saavad punastama!

Kui me rahva kõrvad hakkavad kumisema ainuüksi sellest, mida nad Jumala kohtumõistmise tulemusena koguduses näevad ja kuulevad, milline saab siis olema veel see ootamatu, hirmuäratav kohtumõistmine kogu ühiskonna üle? Tänapäeva meedia on rõõmuga muutnud kõik usuga seonduva kui hasartmänguks. Nad on muutnud kogu rahva umbusklikuks pühaduse sõnumite suhtes ja teinud kõigist jumalasulastest šarlatanid ja petised. Oma pokaale tõstes ütlevad inimesed toostiks: „Kõigi põrgus põlevate pastorite terviseks!“ Kuid see kõik muutub üle öö. Maailma kõrvad saavad kumisema, kui ootamatu häving neid tabab! Kui ootamatu surm neid tabab! Samas võime aga kristlastena tõsta oma pilgud ja tunda rõõmu, sest me teame, et me pääste on lähedal (vt Luuka 21:28).