KASUTADES AEGA ÕIGESTI by Claude Houde

“Kasutades aega õigesti…” (Efeslastele 5:16). Lugedes evangeeliumites aja kohta, on oluline mõista, et Uue Testamendi kreeka keeles kasutati aja kirjeldamiseks tavaliselt kahte sõna: chronos ja kairos. Sõna „chronos“ viitab ajale selle ajalises järjekorras: sekundid, minutid, tunnid, millest saavad päevad, nädalad, kuud ja aastad. Aeg lendab kiirelt. Sõna „kairos“ aga tähendab hoopis midagi muud. Selle kirjeldamiseks on sageli kasutatud selliseid väljendeid nagu: kui aeg sai täis; aja täiuses; kui kätte jõudis aeg selle ja tolle asja jaoks.

Julgeksin siinkohal väita, et vaimne lähenemine kogu loole on eluliselt tähtis. Tahan, et näeksite, et igas päevas ja hetkes peitub võimalus langetada otsus muuta aega nii, et see ainuüksi ei „lendaks mööda“ ega läheks raisku, vaid et sellest saaks üks jumalik hetk, millesse me usuotsuse läbi vallandame midagi üleloomulikku ja vabastavat, mis võib totaalselt muuta kogu me elu.

Palun pange hoolega tähele seda olulist võtit. Üks kreekakeelseid sõnu, millest lähtub sõna hetk ehk moment, on „atomos“. On ilmselge, et sõnade „aatom“ ja „aatomi“ juured peituvad samuti sõnas „atomos“. Ehk see on täiuslik pilt sellest, mis on peidetud ühte hetke ehk momenti. Aatomi kujund tuletab meile meelde, kui kergesti võime magada maha mõne hetke või alahinnata selle potentsiaali ja võimalusi. Aatomit peetakse sümboliks täiuslikust ühtsusest, olles ise kõige väiksem osa mõnest elemendist, mida sageli kutsutakse ka taandumatuks üksuseks. Kogu loo mõte on selles, et aatomist midagi väiksemat on raske leida. See on ka põhjus, miks võime väga kergesti mõne oma olulise hetke maha magada. Nii nagu aatomitega, on ka Jumala hetkedega, mis tulevad ja lähevad, olles meile kättesaadavad lõpututel viisidel. Küll aga võivad need tunduda meile tähtsusetutena, kuna ongi tõesti vaid hetkelised.

Taolisi hetki on kerge kas maha magada või ignoreerida. Samas aga võime leida aatomi endagi hetkes. Selles imepisikeses tuumas peitub tuuma vägi ja võime vallandada seda kogu oma ulatuses. Seetõttu võtaksin kogu selle loo kokku järgnevalt: „Kui oskad hinnata hetke, olles Jumala ees palves ja langetades usus ühe otsuse, võid päästa valla vaimse aatomi piiritu üleloomuliku reaktsiooni!“


__________
Claude Houde, lead pastor of Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) in Montreal, Canada, is a frequent speaker at the Expect Church Leadership Conferences conducted by World Challenge throughout the world. Under his leadership New Life Church has grown from a handful of people to more than 3500 in a part of Canada with few successful Protestant churches.