OTSIGE ESITI JUMALARIIKI by Carter Conlon

Ma ei taha mõeldagi, milline me rahvas saab olema 10-15 aasta pärast, kui Jumala rahva seas ei toimu vaimulikku ärkamist. Seetõttu peame ärkama tõsiasja osas, et meid pole kutsutud mingile piknikule, vaid lahingusse inimhingede pärast. Me pole mingid jõuetud kujud, vaid läbi oma Sõna elab me sees kogu Universumi Looja! Igal Jumala tütrel ja pojal on täielik ligipääs Tema väele ja vahenditele.

Kahjuks aga on me põlvkond elanud alla oma tegelikku positsiooni Kristuses. Seetõttu peabki Kristuse kogudus ärkama oma uinuvast olekust. Peame saama lahti mõtteviisist, et kõik on vaid „minu“ keskne – minu vajadused, minu maja, minu rahulolu. Ei! Otsige esiti jumalariiki ja Tema õigust ning kõik need asjad antakse teile pealekauba.

Piibel räägib meile, et Hanna, Saamueli ema, sai peale Saamueli sündi veel poegi ja tütreid. Ta otsis esiti jumalariiki ja Jumal kinkis talle midagi, mis tõi talle rahu ja terviklikkuse tunde; midagi, mida ta oli nii kaua igatsenud. Päeval, mil’ Hanna Saamueli templisse jättis, palus ta imelise palve: „Mu süda rõõmutseb Issandas, Issandas üleneb mu sarv kõrgele. Mu suu on laialt lahti mu vaenlaste vastu, sest ma olen rõõmus sinu abi pärast. Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole muud kui sina, ükski pole kalju nagu meie Jumal.“ (1 Saamueli 2:1-2).

„Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, tema alandab, aga ülendab ka. Tema tõstab tähtsusetu põrmust, tema ülendab viletsa tuhaasemelt, pannes neid istuma õilsate juurde ja lastes neid pärida aujärgi. Sest Issanda päralt on maa toed ja nende peale on ta seadnud maailma. Tema hoiab oma vagade jalgu, aga õelad peavad pimeduses vaikima, sest ükski ei saa võimust omast jõust. Issanda vastu riidlejad kohkuvad, taevast müristab Kõigekõrgem. Issand mõistab kohut maailma äärtele, annab rammu oma kuningale ja ülendab oma võitu sarve.” (1 Saamueli 2:7-10).

Ehk teisisõnu – Jumala rahvas tuuakse tagasi ellu. Nad kogevad jõudu, varustatust ja võite. Me ei pruugi küll täpselt aru saada, kuidas see kõik käib, kuid me teame, et kui püha meeleheide ajab meid taas andma tõeliselt Jumalale tagasi kõik, mille Tema meile annab, tulevad esile ka vastused selle põlvkonna jaoks!


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.