ASJAD JUMALAGA KORDA - Carter Conlon

Ma anun sind täna kui pastor, isa ja vend – sea oma asjad Jumalaga korda. Ma tunnen end vahel nagu Noana, kes seisab väljaspool täielikku turvalisust, kus inimesed lihtsalt tavapäraselt mööda kulgevad. Paljud Noa aja inimesed, kes teda kuulsid ja temaga isegi nõustuda võisid, keeldusid ometi pöördumast oma teedelt, et järgida Jumalat. Samas, nii sina kui mina peame mõistma, et me ei jää püsima eelolevatel aegadel, kui me ei pühenda end täielikult Issandale kuuletumisele. Nii nagu Piibelgi ütleb:
„Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada.“ (Apostlite teod 17:30) 
Ehk teisisõnu, Jumal ootab meilt südamehoiaku muutust; seda, et nõustuksime Temaga ja pöörduksime kõigest, mis on vale.
KUULA JUMALA HÄÄLT
Olen viimastel aegadel palunud: „Issand Jeesus, aita mul näha, kas mu elus on midagi, mis võiks mind õigelt teelt kõrvale juhtida ja kui on, anna mulle armu see kõrvale panna.“ Läbi kogu mu elu on Jumal pannud oma sõrme teatud mu suhtumistele, mille osas arvasin, et need on aktsepteeritavad, kuid mis tegelikkuses olid kaugel Jumala standarditest. Osad mu harjumustest olid ilmselged, osad mitte. Kuid usun, et üks asi, mis on kandnud mind kuni tänase päevani, on see, et mu süda on olnud avatud Issanda kõnetustele ja korrektuurile, kus tarvis. Seetõttu tahan taaskord küsida su käest: „Kas Jumal saab kõnetada sind? Kas Jumal saab tegeleda nende teatud teemadega su südames? Selle teatud harjumusega? Sinu eneseõigsusega? Või hülgad sa Tema nõu ning jääd ilma Tema väest?“
OTSUSTA ALANDUDA JUMALA EES
Kui otsustad jätkuvalt tulla Tema ette südame alandlikkuses ning valmiduses nõustuda Tema Sõnaga, lõhub Jumal maha kõik mäed ning tasandab kõik orud. Ta sillutab selge tee sinu ja iseenda vahele ning sa leiad, et Ta ainuüksi ei tõota hoida sind, aga annab sulle ka väe, rõõmu ja võidu eelolevateks aegadeks!

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.