SÜDAME SILMAD - Jim Cymbala

Peruu mägedest on üsnagi reaalne leida mõni vastpöördunud usklik, kes mõistab Piiblit rohkem, kui mõnda teoloogi või professorit. Muide, see harimatu peruulane ei pruugi ainuüksi tunda Piiblit paremini, vaid ta võib tunda ka Jumalat viisidel, millest kreeka või heebrea keele õpetlasel pole aimugi. Mäletad, see oli Jeesus, kes rõõmustas ja ütles:
„Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele!“ (Luuka 10:21)
PALVETA ENNE JUMALA SÕNA LUGEMIST
Paljude me jaoks on üsnagi lihtne lugeda igapäevaselt Jumala Sõna, kuid sageli seda sõltumatult Pühast Vaimust. Me sageli ei palu enne Jumala Sõna lugemist, kuigi vajaksime just Jumala abi Tema Sõna mõistmiseks. Mida targemad ja haritumad me oleme, seda raskem on meil tulla kui lastena Ta ette, uskudes, et Ta Vaim saab muuta selle Sõna elavaks me jaoks. Kuid me vajame Püha Vaimu abi, mistõttu kui seda palume, siis Ta ka aitab meid.
Psalmist palvetas: „Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid! ” (Psalmid 119:18). Pane tähele, et see palve ei kätke endas palvet avatud silmade järele, et „lugeda Jumala seadusi“ või isegi „mõista Tema seadusi“. Ei. Psalmisti palve kätkeb endas midagi, millele me vaevu mõtlemegi, kui Jumala Sõna avame: „Ava mu silmad, et ma võiksin näha Sinu Seaduses peituvaid imelisi asju.“ Ta ei rääkinud seal oma füüsilistest silmadest, vaid oma südame silmadest.
PIDEV ILMUTUS
Meil kõigil on kaks paari silmi. Ühed, mis on meil peas ja teised südames. Piibel viitab viimastele päris mitmes paigas (näit. Efeslastele 1:18). Protsessi, mille käigus me näeme vaimseid asju läbi oma südame silmade ja mitte vaid mõistusega, nimetatakse „ilmutuseks“. Selle näol pole tegu mingi metsiku, buugi-vuugi hullusega, vaid Püha Vaimu igapäevase tööga kõigis, kes vaid Tema järgi igatsevad.

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.