KIRJUTATUD PÜHA VAIMU POOLT - Claude Houde

Uue Testamendi kohaselt on Kristus täiuslik Jumala Tall, kes on ohverdatud kogu maailma pattude eest. Tema veri on valatud ristil, olles üleloomulik Ülestõusmispüha igaühe meie jaoks. Me oleme päästetud surmast, leides igavest kaitset ja rahu Temas. Kes iganes asetab end usu läbi Kristuse vere alla, saab säästetud igavesest surmast ning leiab pääste.
50 päeva hiljem tuleb nelipühapäev – Koguduse algus – kus tõotus Püha Vaimu välja valamise kohta on võimas ja isiklik. Jumala seadused, igatsused, eesmärgid, plaanid ja tõotused ei ole kirjutatud enam kiviplaatidele, vaid võivad läbi Püha Vaimu saada igapäevaselt kirjutatud meie südame lauakestele. See on üks reaalsemaid ja erakordsemaid Püha Vaimu ilminguid, mis on inimestele kättesaadav.
Hesekiel, Jumala mees ja piibellik autor, sai ühe prohvetliku pildi. See on tõotus igale usklikule, kes palvetab: „Issand, kasvata meie usku.“ Hesekiel kirjeldas prohvetlikult, mis saab üleloomulikult sündima, kui keegi palub siiralt Jumala väge, et olla kasutatud Tema poolt ja Tema heaks. „Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise (läbistamatu) südame ja annan teile lihase südame (millesse Jumal saab jätta oma jälje otsekui märja tsemendi sisse). Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid.“ (Hesekieli 36:26-27).
Milline kinnitus ja kindlustunne! Jumal tõotab meile, et läbi Tema Vaimu on uus kirg, väärtused, muutused, veendumused ja pühendumine igati võimalikud.

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.