TEMA HEADUSE JA HELDUSE VALGUS

„Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2 Korintlastele 3:18) 
Kui Jeesus Kristus on su Issand, siis Ta on käskinud oma headusel ja heldusel paista kui valgusena su vaimus. See Kristuse au - see Tema õrn headus, mis paistab me südameis, kui me palvetame ja otsime Tema Sõna – see muudab meid „aust ausse“ Kristuse sarnaseks. Ja see ilmutus Tema armastusest, kaastundest ja hoolimisest, mida me Temalt saame, peab paistma meist läbi ka teisteni.
See ilmutus kasvab meis igapäevaselt tänu Issanda Vaimule. Just nimelt Püha Vaim on see, kes juhib meid Kristuses olevasse ausse. Jumala Vaim särab meis ja muudab meid läbi iga olukorra. Kuid lisaks sellele näitab Ta ka meile, kuidas särada välja Tema hoolivat, õrna headust neile, kes on hädas.
Las ma küsida su käest: mida su hetkeolukorrad sinuga ja sinus teevad? Kas Kristuse armsus kumab sinust läbi? Palud sa Pühal Vaimul anda sulle silmi, mis näeksid teiste valu ja vajadusi? See on see muutus, millest Paulus räägib, mis leiab aset me sees tänu Jumala Vaimule.
Ainuüksi need, kes kogevad täit rahu Jumala täiusliku tahte suhtes, suudavad ka usaldada, et Jumal „pöörab kõik nende kasuks“ kõige kehvemateski olukordades. Nii et armas Jumala püha, tõsta oma pea ja kuuluta nii iseendale, taevale kui oma olukordadele: „Ma elan Jumala täiuslikus tahtes, mistõttu tulgu, mis tuleb!“