USKU TÄIS INIMESED

„Aga juba enne, kui ta (Eenok) ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane.  Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane…“ (Heebrealastele 11:5-6). Mis oli küll Eenokis midagi sellist, mis Jumalale nii meelepärane oli? Aga see, et tema elu koos Jumalaga tõi temas esile sellist laadi usu, mis Jumalale meeldib.
Läbi kogu Piibli ja ajaloo said kõigist neist, kes elasid koos Jumalaga, usumehed –ja naised. Kui Kogudus käib päevast päeva käsikäes koos Jumalaga, Temaga pidevalt suheldes, on tulemuseks usku täis inimesed.
Osad korraldavad ususeminare, annavad välja ususõnumiga salvestisi ja tsiteerivad usuteemalisi kirjakohti – seda kõike selleks, et tuua esile usku. Ja on tõsi, et: „usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.“ (Roomlastele 10:17). Jeesus ise ongi see Sõna. 2 Korintlastele 3:6 on öeldud, et kirjatäht suretab. Ilma lähedase suhteta Jeesusega, toob kirjatäht esile surmava, iseka ja nõudva tunde, mis ei tooda vähimatki usku ja Jumal vihkab seda. Usk tuleb sellest, kui kuuleme Tema Sõna ja elame lähedases suhtes Temaga. Mitte vaid sõnades, aga ka seda reaalselt välja elades! Taoline lähedane elu koos Jumalaga on tänapäeva kogudustes puudu. Usk tähendab tõeliselt tunda, kes Jumal on, saades tuttavaks ka Tema au ja majesteetlikkusega. Need, kes Teda kõige paremini tunnevad, ka usaldavad Teda kõige rohkem.
Näita mulle inimesi, kes elavad lähedases suhtes Temaga, vihkavad pattu, eraldavad endid sellest maailmast ja õpivad tundma Tema häält ning ma näitan sulle inimesi, kes ei vaja suurt palju jutlusi ega õpetust usu kohta. Eenoki elu koos Jumalaga poleks olnud midagi väärt, kui see poleks toonud esile elavat ja pidevalt kasvavat usku. „Usus võeti ära Eenok.“ (vt Heebrealastele 11:5). Milline imeline tõde! Kogu tema usk oli keskendunud vaid tema südame suurimale igatsusele – olla koos Issandaga!