TÄNAGE KÕIGE EEST

Alles hiljaaegu valas üks noor kristlane oma pahameele välja mu peale: „Ma kogen Issanda kutset töötada noorte ja lastega, kuid tundub, et kõik selle teenistusega seotud uksed lihtsalt sulguvad mu ees. Ma küll palun uute uste avanemise pärast, kuid tundub, et Jumal ei kuule mu hüüdu. Tunnen end nii kasutuna. Ainus teenistus, millega hetkel seotud olen, on kaasa aitamine ühes slummi teenistuses korra nädalas. Olen seal kui vanemaks vennaks jutlustaja pojale, kuna ta isa on väga haige. Kuid see on ka kõik, mida teen. Ometi tahaksin uskuda, et Jumalal on enamat varuks mu jaoks.“
Seda kuuldes ütlesin sellele noorele mehele: „Tahan, et sa mõistaksid midagi. See, mida praegu teed, on Issanda silmis palju väärtuslikum kui see, kui kuulutaksid tuhandetele kusagil staadionil. Temale kasulik olemine pole vähimalgi määral seotud numbritega. Sa mängid väga olulist rolli selle jutlustaja poja päästes. Mine ja ole sõber nende slummi lastega, kelle Jumal on sulle usaldanud. Ole rahul just selle aja ja kohaga praegu ja tea, et sa elad Jumala parima tahte sees, kuna oled ustav väikestes asjades.“
Las ma küsida su käest: „Oled sa sõlminud rahu oma praeguse olukorraga? Usud sa, et Jumal teeb oma täiuslikku tööd su sees läbi iga olukorra? Kui mitte, muutudki rahutuks, lootusetuks ja lõpuks ka pahaseks Jumala peale. Ühtlasi aga ka kibestunuks ja kalgiks.“
Peetrus kirjutab: „Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema, ustava Looja hoolde.“ (1 Peetruse 4:19). Nõnda samuti juhatab meid Pauluski: „Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!“ (1 Tessalooniklastele 5:18).