ILMUTUS TEMA AUST

See on üks võrratu asi omada kvaliteetaega koos Jumalaga. Ta on tõotanud, et mida enam sa otsid Tema lähedust, seda enam tuleb Ta ligiolu esile su elus ja Ta loob ühe jumaliku korra su ümber. Ja samas juhtub midagi veelgi imelisemat: pidev Jumala ligiolu poole püüdlemine juhib sind ilmutusse Kristuse aust.
Mooses otsis Jumalat, et kogeda Tema ligiolu, et „ta võiks tunda Teda“ (2 Moosese 33:13). Ja see on see, kuidas Jumal vastas oma sulasele: „Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu.” (2 Moosese 33:14).
Moosese palve oleks piisav enamuse kristlaste jaoks. Kes meist siis ei tahaks kogeda Jumala tõotatud rahu ja hingamist? Mida veel võiks keegi tahta? Samas, kindlustunne Jumala ligiolust polnud Moosese jaoks piisav. Ta teadis, et seal on enamat, mistõttu ta hüüdis: „Näita siis mulle oma auhiilgust!“ (2 Moosese 33:18). Ja Jumal näitas!
Jumala au ei ilmunud mingi helendava pilvena või väge demonstreeriva maavärinana. Jumal ilmutas oma au hoopis väga lihtsa ilmutuse kaudu oma loomusest: „Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: „Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu…“ (2 Moosese 34:6–7). Näed sa? Jumala au oli ilmutus Tema headusest, armust, armastusest ja kaastundest.