KUTSUTUD ERINEMA - Gary Wilkerson

Jumal on kutsunud meid erinema sellest maailmast. Kohe täiega erinema.
„Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt.” (1 Korintlastele 2:14).
See me erinevus on just see, mida maailm vajab. Nagu Pauluski ütleb: „Kui nad aga kõik kõneleksid prohvetlikult ja sisse astuks mõni uskmatu või kõrvalseisja, siis kõik tooksid esile tema olukorra ja arvustaksid teda. Siis saaks avalikuks, mis on varjul tema südames, ning nõnda ta heidaks silmili maha, kummardaks Jumalat ja tunnistaks: Jumal on tõesti teie seas.”(1 Korintlastele 14:24-25).
Meie esmane ülesanne on lõpetada Jumala Sõna põud me keskel. Kohtumine Tema Sõnaga vabastab meid kui kristlasi „kõigest tavapärasest“. See toob esile meie kuivuse, külmuse ja kergekäelisuse Kristuse teede osas. Ühtlasi aga saadab see meid põlvedele, paluma Jumalast sõltuvaid palveid, et Ta tooks ühe muutuse.
Palve muudab! See muudab me südameid, perekondi, kogudusi ja lõppeks kogu me maailma. Seetõttu tahan paluda sind liituma minuga, tegemaks järgmist kolme asja:
Palu, et Jumala Sõna teeks oma töö me südameis
Seisa väärikana Tema hääle esindajana siin maailmas
Palu, et Jumal tooks muutusi, mida vaid Tema saab tuua
Mu palve on, et võiksime näha Jumalat ilmutamas end viisidel, nagu Ta on teinud läbi paljude ärkamiste ja liikumiste, mis on pööranud terveid kogukondi ja riike. Ainuüksi Tema saab peatada kurjuse väed, tuues tagasi aukartuse enda suhtes, mis on tänapäeval kaduma läinud. Ainuüksi Tema saab elavdada kogudust, juhtida meid meeleparandusse ning tuua vaimset ärkamist meie ühiskonda.
Pöördugem Jumala poole kogu oma südamest. Otsigem Tema palet ning hüüdkem Taeva poole, et näha Tema uut ja suurt tööd meie maades.