PIDEV SUHTLEMINE JUMALAGA

Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane…“ (Heebrealastele 11:5-6).
„Ja Eenok käis koos Jumalaga.“ Heebreakeelne tähendus sõnale „käis“ viitab Eenoki pidevale suhtlusele Jumalaga. Ta elas 365-aastaseks, tutvustades meile kui uut sorti kristlast, kes on täielikult pühendunud Kristuse järgija.
Eenok õppis käima koos Jumalaga keset nurjatut ühiskonda. Ta polnud mingi erak, kes oleks peitnud end kusagil kõrbe koopas. Ta oli tavaline pereisa samade murede ja koormatega, mida meiegi kanname. Ta elas tavapärast argielu oma naisega, võttes hoolt oma laste ja majapidamise eest.
Need, kes käivad koos Jumalaga, jäävad kaugemale Saatana käeulatusest ja tema pimeduseriigist ning jõuavad omadega Kristuse valguseriiki. „Kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki-„ (Koloslastele 1:13). Meid kistakse just praegu välja Saatana küüsist, juhtides otse Jeesuse südamesse. Kreekakeelne tähendus sellele viitab sellele, et Kristus tuli isiklikult ja kandis meid eemale Saatana väe ja võimu alt, asetades meid taevasesse paika. Kuid Jumal teeb seda vaid nendega, kes elavad ja hoiavad väga Tema ligi, nii nagu Eenok seda tegi. Neid, kes on endiselt vangis Saatana meelevalla alla, ei saa päästa pimedusest. Seetõttu pole sa ka seni tõeliselt päästetud, kuni sa ei häälesta oma südant elama ja käima koos Jumalaga.