JUMAL EI OLE SIND UNUSTANUD

Nii palju kannatusi. Nii palju häda. Nii palju kurvastust, mis tingitud erinevatest haigustest ja hävingutest. Nii palju kannatavaid usklikke. Nii palju rahaliste raskustega silmitsi seisvaid inimesi.
Piiblis on öeldud: „Õiget tabab palju õnnetusi.“ (Psalmud 34:20). Samas, selle salmi teine osa muudab kogu selle salmi mõtte: „Aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja.“
Taavet hüüdis Jumala poole: „Issand, meenuta kõiki vaevu, mis on Taavetil.“ (Psalmid 132:1). See jumalakartlik mees seisis silmitsi paljude hädadega, mistõttu tema palve oli: „Issand, Sa oled paljusid teisi kandnud läbi nende kannatustest, mistõttu palun ära unusta mindki! Aita mind ja päästa mind!“
Apostel Paulus koges samuti palju kannatusi. Ta kirjutas: „…mida Püha Vaim mulle igas linnas tunnistab, et mind ootavad ahelad ja viletsused.“ (Apostlite teod 20:23). Ja siis ta lisas: „Et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes.“ (1 Tessalooniklastele 3:3). Ehk teisisõnu ütles ta: „Kallid Jumala pühad, ärge küsige, miks ma pean kogema nii palju kannatusi, sest need ei pane mind vähimalgi määral kahtlema Jumalas.“
„Vaid näitame end Jumala abilistena kõiges: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes.“ (2 Korintlastele 6:4). Pane tähele Pauluse rõhuasetust siin: suures kannatlikkuses. Oled sa vahel kaotanud oma kannatlikkuse keset kannatusi? Oled ehk jõudnud nii suurde meeleheite punkti, et oled olnud lausa valmis loobuma oma usust?
Kui nii, siis haara kinni Jumala Sõnast ja lase usul tõusta oma südames. Jumal ei ole sind unustanud!