KUMMAL POOLEL SA OLED?

Tänapäeval põgenevad paljud kristlased üha suurenevate rahutuste eest. Niinimetatud prohvetid kutsuvad inimesi üles randuma „turvalistesse sadamatesse“. Kristlastest juute õhutatakse pöörduma tagasi Iisraeli, et põgeneda väidetavalt eesootava finantsilise krahhi eest Ameerikas.
Ma tean, kus ma olla tahan, kui kõik laguneb koost’. Ma tahan minna tagasi Wall Street’ile, kui rahaturg kokku kukub. Sinna, kus ma ühe teise finantskrahhi ajal 19. oktoobril, 1987. a olin. Tahan olla seal, kui kaasaegne Eenok – käies ja suheldes Jumalaga ilma hirmuta – olles rahumeelne ja kartmatu tunnistaja, kes kuulutab Jeesust neile, kelle maailm on kokku varisenud. Jeesus ei käskinud meil peitu pugeda. Ta ütles hoopis: „Minge!“ Ma tahan olla seal, kus Püha Vaim on ja sa võid olla kindel, et Ta on lahingus esirindel, kutsudes enda juurde kõiki, kes hädas ja hirmunud.
Eenok nägi, kuidas ta ühiskond oli kuri ja vaadates selle viimsetele päevadele, polnud tal muud kosta, kui: „Jumalakartmatu!“ Eenok, seitsmes Aadamast, kuulutas ette järgnevaid asju: „Vaata, Issand tuleb mitmekümne tuhande pühaga pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide
nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalakartmatult on teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida jumalakartmatud patused on tema vastu rääkinud.” (Juuda 14-15).
Kas sa elad ja käid koos Jumalaga? Siis pead sa ka nägema maailma nii nagu Eenok seda nägi: jumalakartmatuna, täis antikristuse vaimu. Kuidas sa saad olla osa jumalatust? Kuidas sa saad lävida nendega, kelle üle Jumal tuleb kohut mõistma? Ta tuleb tuhandete oma pühadega, et mõista kohut patuse ja kadunud maailma üle. Kummal poolel sa oled?