ÕIGE AEG - Nicky Cruz

Kord, kui Jeesus oli teel Juudamaalt Galileasse, kirjutab apostel Johannes Ta kohta, et Ta pidi minema läbi Samaaria (vt Johannese 4:4). Fakt on see, et geograafilises mõttes ei pidanud Jeesus Galileasse jõudmiseks läbi Samaaria minema. Veelgi enam, kuna juudid vihkasid samaarlasi, läksid nad alati teadlikult pikema ringiga Samaariast mööda, et vältida seda piirkonda. Kuid Jeesus koges sundust minna läbi Samaaria, kuna see on see, kuhu Jumala Vaim Teda juhtis. Ta ei pidanud sealt minema läbi geograafilises mõttes, vaid missiooni tõttu ja sõnakuulelikkuse tõttu Püha Vaimu juhtimisele.
Jõudes Samaariani, saatis Ta oma jüngrid enese ees, istudes ise Jaakobi kaevu juurde maha. Seal Ta ootaski oma Jumalast juhitud kohtumist Samaaria naisega, kus Ta üleloomulikult tunnetas ära kogu info selle naise kohta. Nende omavaheline vestlus muutis naise elu igaveseks ja temast sai maailma esimene evangelist, kes tunnistas Jeesusest oma linna rahvale. Jeesus jäi samaarlaste juurde veel kaheks päevaks, tuues veel palju teisigi päästele enne sealt lahkumist. Kuid see kohtumine poleks eales leidnud aset, kui Jeesus poleks järginud Püha Vaimu juhtimist.
Hiljem, Galileas olles ja samal ajal, kui Jeruusalemm valmistus tähistama lehtmajade pühi, õhutasid Jeesuse vennad Teda ka sinna minema, öeldes: „Lahku siit ja mine Juudamaale, et ka sinu jüngrid näeksid su tegusid, mida sa teed, sest keegi ei tee midagi salajas, kui ta ise tahab olla üldsusele tuntud. Kui sa teed selliseid asju, siis avalda ennast maailmale!” (Johan nese 7:3-4). Kuid Jeesuse ajagraafik nägi midagi muud ette ja Ta vastas neile: „Teie minge üles pühiks, mina ei lähe üles neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel täis saanud.” (Johannese 7:8).
Taaskord ootas Jeesus Püha Vaimu selgust, millal liikuda. Ta ootas õiget aega, mil siseneda pühade ajal linna ja ilmutada oma tarkust ning õpetust Jeruusalemma inimestele. Sest tegelikult Ta ju teadis, et Tema ise oligi nende pühade tõeline mõte – Messias, keda nad nii kaua olid oodanud. Tema oligi nende tähistamise põhjus, kuigi keegi neist ei mõistnud seda.

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“